Kat Karşılığı İnşaat

Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinde genel olarak firmamız kendi malzemesi ile yapacağı inşaattan bir bölümünü arsa sahibine verneyi yükümlemesine karşılık arsa sahibi de üzerinde inşaat yapılacak arsanın belli bir payını tapuda firmamız adına intikal ettirmeyi taahhüt eder. Bu suretle Piksel Yapı’ın yapıp teslim edeceği daireler ve bağımsız bölümlerin bedel olarak karşılığı arsa üzerinden verilecek pay ile aynı olarak ödenmektedir. Bu tür sözleşmelerde Piksel Yapı’nın arsa sahibine vereceği bağımsız bölüm, arsa sahibince tahsis edilecek arsa üzerine yapılacak inşaattan olabileceği gibi Piksel Yapı’nın başka bir yerdeki inşaatından da olabilir.