Kurumsal

Şirket olarak çalışanlarımız, inşaat sektöründe deneyimli, eğitimli, müşteri beklentilerinin farkında ve teknik bilgi yönünden son derece donanımlı kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda müşterilerimizin taleplerini gerçekleştirirken hem işin yönetilme süreci hem de yapılan işin kaliteli olmasını sağlayarak Piksel Yapı olarak kalıcı değerler yaratmaktır. Amacımız; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde hatasız ve eksiksiz olarak karşılamaktır. Faaliyetimiz bulunan her alanda, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz,

Kalite Politikamız

 • Üretimde kalite sağlamak,
 • Sonuçlanan her projemizde teslimat şartlarına uygunluk ilkelerini esas alarak çalışmak,
 • Faaliyetlerimizin etkinliğini ve ürün kalitesini en yüksek seviyeye ulaştırmak, bu konuda tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamak,
 • En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın eğitimine ve yeteneklerinin geliştirilmesine önem vermek,
 • Sektörümüzün gerektirdiği güncel teknoloji ve altyapı imkanlarını sağlamak,
 • Kalite oluşturmadaki ortaklarımız olan tedarikçilerimizin kalite anlayışımıza uygun çalışmasını sağlamak.
 • Yasal şartları, mevzuat ve İşveren sözleşmesi şartlarını eksiksiz yerine getirmek.

Çevre Politikası

Piksel Yapı, inşaat faaliyetlerini sürdürürken çevreyi korumayıda amaç edinmiştir. Bu amaçla ilgili yapılan tüm gelişme ve çalışmalarda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir. 

Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, ulusal ve uluslararası yüksek standart mevzuatlarına uygun şekilde, resmi mercilerle işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde korumaktadır.

Doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve kazandırılmasının sağlanmasını, sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi ve çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.

İş ve İşçi Sağlığı

İşçi sağlığı ve İş güvenliği temel performans göstergelerimizden birisi olup, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde en önemli konumuzdur. Bu konuda aşağıdaki hususları gerçekleştirmektiyiz :

 • Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışma ortamlarını sağlıklı hale getirmek; iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açabilecek durumları tespit etmek,
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri minimum standartlar olarak kabul edip daha ileri seviyeye ulaştırmak,
 • Risk değerlendirmesi yapmak ve bu riskleri önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği performansımızı sürekli geliştirmek; tüm çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitimler düzenlemek,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sisteminin etkin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi.